Navigace

Python regius - Krajta královská

 
Popis:
Jedná se o poměrně malou krajtu, která dorůstá 110 - 150 cm. Tělo je robustní a hlava znatelně oddělena od hlavy. Základní zbarvení krajt je tmavě hnědé až černé se světlými skvrnami na bocích. Po obou stranách hlavy se táhne světlý pruh, který končí nad koutky tlamy. Břicho má krémovou barvu. Samci i samice mají po obou stranách kloaky drápky, a proto je určení pohlaví možné pouze sondou. U samců zasuneme sondu až k desátému subkaudálnímu štítku, u samic pouze ke třetímu.
 
 
 
Rozšíření:
Krajty královské se vyskytují v Západní a Střední Africe. Mezi území, které obývají patří Ghana, Togo a Benin. Tento druh se vyhýbá stabilně vlhkým oblastem a raději se zdržuje na sušších místech. Hojně je můžeme nalézt na obdělávaných plochách, kde mají dostatek potravy v podobě hlodavců.
 
Chov:
Tyto krajty chovám v teráriích o rozměrech 110 x 55 x 50 cm ( d x š x v ). Vyhřívání je zajištěno topným kabelem, který je umístěn na dvou třetinách dna. Osvětlení zajišťuje 18 w zářivka. Denní teplotu udržuji na 30 - 32 st. s nočním poklesem na 25 st. Režim dne a noci je dvanácti hodinový. Důležitým vybavením terária je miska na vodu, nejlépe keramická, kterou hadi nepřevrhnou. Dále pak úkryt, ve kterém se cítí v bezpečí a proto v něm tráví většinu času. I když se nejedná o stromové hady, je dobré do terária umístit větve, po kterých rádi lezou.
 
Odchov:
Pro úspěšné rozmnožování je nutné střídání období dešťů a sucha. Období dešťů udržuji od dubna do září. V této době rosím denně a intezivně. Oproti tomu v době sucha, které začíná v říjnu a končí v březnu, rosím pouze jednou týdně. V polovině ledna snižuji noční teplotu na 18 - 20 st. po dobu 14 dnů. Denní teplota zůstává stejná. Pak vrátím noční teplotu zpět na 25 st. Asi po týdnu od zvýšení noční teploty umístím samce do terária k samici. Většinou druhý den dochází k páření, které trvá několik hodin. Páření se opakuje několikrát a  probíhá od února do března. Po této době samce odděluji a umísťuji je zpět do svých terárií. Pokud páření proběhlo úspěšně, samice přestane přijímat potravu a můžeme ji přistihnout, jak se vyhřívá otočená břichem nahoru. Přibližně 30 - 40 dní po páření dochází k postovulačnímu svleku ( POS ). Přibližně 28. den po POS dochází ke snůšce, kterou samice snese do vlhkého úkrytu. Je možné nechat inkubaci vajec pouze na samici, ale v tomto případě je nutné udržovat v celém teráriu vysokou vzdušnou vlhkost a v úkrytu teplotu 29 - 30 st. Bezpečnější způsob je přemístění snůšky do inkubátoru. Vajíčka inkubuji v plastových boxech ve kterých je umístěn vlhký vermikulit překrytý mřížkou. Při stabilní teplotě 31,5 st. se po 52 - 64 dnech líhnou mladé krajtičky.  K prvnímu svleku dochází po 14. dnech. Jako první potravu podávám odrostlá potkaní holata nebo skákavky myší a mastomyší.