ZÁKLADNÍ INFORMACE O CHOVU A ODCHOVU KRAJTY KRÁLOVSKÉ

 

Python regius - Krajta královská

 
Popis:
Jedná se o poměrně malou krajtu, která dorůstá 110 - 150 cm. Tělo je robustní a hlava znatelně oddělena od hlavy. Základní zbarvení krajt je tmavě hnědé až černé se světlými skvrnami na bocích. Po obou stranách hlavy se táhne světlý pruh, který končí nad koutky tlamy. Břicho má krémovou barvu. Samci i samice mají po obou stranách kloaky drápky, a proto je určení pohlaví možné pouze sondou. U samců zasuneme sondu až k desátému subkaudálnímu štítku, u samic pouze ke třetímu. U mláďat je možné určení pohlaví palpací.

Rozšíření:
Krajty královské se vyskytují v Západní a Střední Africe. Mezi území, které obývají patří Ghana, Togo a Benin. Tento druh se vyhýbá stabilně vlhkým oblastem a raději se zdržuje na sušších místech. Hojně je můžeme nalézt na obdělávaných plochách, kde mají dostatek potravy v podobě hlodavců.
 
Chov:
Tyto krajty chováme v teráriích o rozměrech 110 x 55 x 50 cm (d x š x v). Vyhřívání je zajištěno topnou fólíí nebo topným kabelem, který je umístěn na dvou třetinách dna. Osvětlit terárium můžem LED žárovkami nebo obyčejnou zářivkou. Není nutné, aby osvětlení obsahovalo UVA a UVB záření. Jedná se o krajty s noční aktivitou a s denním světlem v přírodě přijdou do kontaktu jen ojediněle, protože většinu času tráví schované v úkrytu. Denní teplotu u tepelného zdroje udržujeme na 31 - 34 °C, s nočním poklesem na 25 °C. Režim dne a noci je dvanáctihodinový. Důležitým vybavením terária je miska na vodu, nejlépe keramická, kterou hadi nepřevrhnou. Dále pak úkryt, ve kterém se cítí v bezpečí a proto v něm tráví většinu času. I když se nejedná o stromové hady, je dobré do terária umístit větve, po kterých rádi lezou.
 
Odchov:
Pro úspěšné rozmnožování je nutné střídání období dešťů a sucha. Období dešťů udržujeme od dubna do září. V této době rosíme denně a intenzivně. Oproti tomu v době sucha, které začíná v říjnu a končí v březnu, rosíme pouze jednou týdně. Začátkem prosince snižujeme noční teplotu na 20 °C. Denní teplota zůstává stejná. Sníženou noční teplotu držíme do konce ledna. Poté ji vrátíme zpět na 25 °C.
Asi po týdnu od zvýšení noční teploty umísťujeme vždy samce do terária k samici. Nikdy nedáváme samici do samcova terária. Většinou druhý den dochází k páření, které trvá několik hodin. Páření se opakuje několikrát a  probíhá přibližně do června. Samce dáváme k samici tak dlouho, dokud má o páření zájem.
Pokud páření proběhlo úspěšně, dostaví se u samice ovulace. Samice obvykle přestane přijímat potravu a můžeme ji přistihnout, jak se vyhřívá otočená břichem nahoru. Přibližně za 20 - 30 dní po ovulaci dochází k postovulačnímu svleku (POS). Zhruba 28. den po POS dochází ke snůšce, kterou samice snese do vlhkého úkrytu. Je možné nechat inkubaci vajec pouze na samici, ale v tomto případě je nutné udržovat v celém teráriu vysokou vzdušnou vlhkost a v úkrytu teplotu 29 - 30°C.
Bezpečnější způsob je přemístění snůšky do inkubátoru. Vajíčka inkubujeme v plastových boxech ve kterých je umístěn vlhký vermikulit překrytý mřížkou. Při stabilní teplotě 31,5 °C se za 58 - 62 dní líhnou mladé krajtičky. 
K prvnímu svleku dochází po 14. dnech. Jako první potravu podáváme odrostlá potkaní holata nebo skákavky myší a mastomyší.